ਕਿਥੇ-ਕਿਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਤੁਹਾਡਾ Aadhar Card? ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਆਧਾਰ History

0
100015
ਕਿਥੇ-ਕਿਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਤੁਹਾਡਾ Aadhar Card? ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਆਧਾਰ History

 

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਅਣ ਬੁਲਾਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ‘ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. (UIDAI) ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, UIDAI ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜ ਸਕਣ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ History ਦੀ ਕਰੋ ਜਾਂਚ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ uidai.gov.in ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਇੱਥੇ My Aadhar ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

Aadhaar Services ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, Aadhaar Authentication History ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ send OTP ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

History ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ UIDAI ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ- 1947 ਜਾਂ help@uidai.gov.in ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here